Phòng Tổ chức - Nhân sự
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiều
Điện thoại: 0978 221 072 - 02438822505
 
Phòng Kỹ thuật - An toàn
Trưởng phòng: Lê Anh Xuân - ĐT: 0966.252.210
Phụ trách phòng: Ngô Thế Mịch
Điện thoại: 0985 938 848 - 02438822603
 
Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính
Kế toán trưởng: Nguyễn Tiến Việt
Điện thoại: 0983346595 - 02438 822 604
 
Phòng Kế hoạch - Vật tư - Thị trường
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Điện thoại: 0969 499368 - 02438 822 606