Vật tư - Thiết bị

Vật tư - Thiết bị

29/12/2014 11:01

Nhiều nhà cung cấp vật tư, thiết bị cam kết làm việc lâu dài với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, một số nhà sản xuất và cung cấp đã sẵn sàng và chuẩn bị hợp tác với Tập đoàn đặt cơ sở sản xuất, lắp ráp thiết bị mỏ và một số loại thiết bị khác tại Việt Nam.

Tin nổi bật