KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ XÂY DỰNG - VVMI
Quá trình hình thành xây dựng, phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI
Lịch sử hình thành và phát triển công ty
   
 Lịch sử ra đời
      Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.
      Tên viết bằng tiếng Anh: VVMI INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT  STOCK COMPANY.
      Tên giao dịch viết tắt của Công ty là: VVMI.INCO JSC
      Trụ sở: Tổ 20 TT Đông Anh - Huyện Đông Anh -  Hà Nội.
 
Văn phòng đại diện:
    - Số nhà 624 – Dương Tự Minh – Quán Triều – Thành phố Thái Nguyên.
    - Số nhà 250 phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Điện thoại: 04 3 883 2505 Fax: 04 3 882 0579
 
       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng -  VVMI tiền thân là Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội, thuộc Công ty than Nội Địa (nay là Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin), được thành lập từ tháng 7 năm 1980 trên cơ sở sát nhập từ công trường xây lắp 7 và một phần cơ sở vật chất của công trường xây lắp 1 Đông Anh, công trường xây lắp Đồng Giao và xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Sau nhiều lần đổi tên, xí nghiệp được tiến hành cổ phần hoá và chính thức đặt tên là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng - VVMI theo quyết định số 08/2000/QĐ - BCN ngày 23/2/2000, hoạt động theo Luật Công ty và các quy định khác của pháp luật. 
       Công ty hạch toán kinh tế độc lập và có bảng cân đối kế toán riêng, được lập các quỹ theo quy định của Luật Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với vốn điều lệ là 10.197.000.000 đồng (Mười tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ được chia thành 1.097.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Gồm:
      - Vốn nhà nước do Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin nắm giữ 51% vốn điều lệ.
      - Vốn của các cổ đông là cán bộ công nhân trong công ty chiếm 35.63% vốn điều lệ.
      - Vốn của các cổ đông ngoài công ty chiếm 13.37% vốn điều lệ.
   
Các giai đoạn phát triển
     Xí nghiệp xây lắp Đông Anh là đơn vị hạch toán trong nội bộ của Công ty than III (thành lập ngày 01/8/1980 theo quyết định số 50 ĐT/ TCCB3 ngày 09/7/1980), với số lượng CBCNV là 339 người. Xí nghiệp hoạt động có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế trong nội bộ công ty, được công ty cấp vốn để hoạt động theo kế hoạch nhiệm vụ giao. Được mở tài khoản ở ngân hàng (trong hạn mức), có con dấu riêng để quan hệ giao dịch ký kết các hợp đồng kinh tế với các cơ quan nhà nước trong phạm vi, trách nhiệm được Giám đốc công ty uỷ quyền.
        Đến tháng 7/1987 xí nghiệp xây lắp Đông Anh lại tiếp nhận thêm Công trường xây lắp I Đồng giao, số lượng CBCNV tăng lên đến 561 người. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, xí nghiệp đã mở ra nhiều ngành nghề kinh doanh, gồm xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, SX than tổ ong, may bảo hộ lao động…, tuy nhiên với số CBCNV quá đông nên không đủ việc làm, đời sống CBCNV không ổn định có rất nhiều khó khăn.
      Ngày 21/4/1993 Bộ trưởng Bộ Năng lượng có quyết định số 211/NL-TCCB-LĐ sáp nhập Xí nghiệp sản xuất vật liệu vào Xí nghiệp xây lắp Đông Anh từ 01/5/1993, số lao động lại tăng thêm 435 người. Nhiệm vụ đặt ra lúc này cho XN vô cùng khó khăn, công việc làm được trải rộng ra từ Sầm Sơn - Thanh Hóa đến Hà Nội - Thái Nguyên. Ngoài công việc thi công xây lắp xí nghiệp tổ chức khai thác tận thu than công trường Đồng Giao - Ninh Bình.
     Ngày 26/6/1993 đổi tên thành Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội trựcthuộc Công ty than nội địa theo quyết định số 394 NL/TCCB ngày 26/6/1993.
     Ngày 23 tháng 3 năm 1999 sáp nhập thêm một phần của Xí nghiệp vật liệu xây dựng và xây lắp Bắc Thái trực thuộc Công ty than nội địa.
     Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội được cổ phần hóa theo Quyết định số 08/2000/QĐ-BCN ngày 23 tháng 02 năm 2000 thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh trực thuộcTổng công ty than Việt Nam.
     Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26 tháng 3 năm 2005 đã nhất trí đổi tên Công ty cổ phần xây lắp Đông Anh thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Than nội địa trực thuộc Công ty than nội địa.
     Đại hội đồng cổ đông họp ngày 30 tháng 3 năm 2009 đã nhất trí đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng than nội địa thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI thuộc Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV (Nay là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin).
 
    Ngành nghề kinh doanh của Công ty
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là:
       - Xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng
       - San lấp nền móng công trình và làm đường bộ, cầu cống.
       - Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35KVA.
       - Xây lắp các công trình thuỷ lợi.
       - Sản xuất vật liệu xây dựng